I N F O R M A C J A

W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV2 i COVID-19 komornik zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego majac na względzie zdrowie i życie stron i uczestników prowadzonych postępowań oraz pracowników kancelarii na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 05 grudnia 2008r o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U.2019.poz. 1239 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 luty 2020r w sprawie zakażenia koronowirusem SARS-CoV-2 ( Dz.U.2020. Poz 325) oraz art. 207 par. 2 Kodeksu Pracy

ZARZĄDZAM

1) od dnia 12 marca 2020r do odwołania zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów w kancelarii na rzecz obsługi zdalnej – telefonicznej bądź z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Tel. 62/592-82-83

mail: ostrow.wielkopolski.kukula@komornik.pl

2) wpłat należy dokonywać WYŁĄCZNIE na rachunek bankowy komornika wskazany w korespondencji, na stronie internetowej kancelarii z podaniem w tytule wpłaty imienia i nazwiska dłużnika

Nr rachunku bankowego komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA

93 16001462 1834 4044 2000 0001

Komornik Sądowy

Małgorzata Kukuła