komornik

I N F O R M A C J A W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV2 i COVID-19 komornik zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego majac na względzie zdrowie i życie stron i uczestników prowadzonych postępowań oraz pracowników kancelarii na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 05 grudnia 2008r o … Czytaj dalej