Licytacja komornicza umożliwia każdemu z nas nabycie nieruchomości oraz ruchomości, które dłużnik utracił podczas egzekucji komorniczej. W ten sposób komornik odzyskuje należności, z którymi dłużnik zalega z różnego tytułu.

Często przedmiotem licytacji są domy lub budynki przemysłowe, jednak na aukcjach komorniczych znajdziemy także samochody, sprzęt RTV i AGD czy nawet meble. Warto jednak dokładniej poznać, na czym polega aukcja komornicza.

Zasady aukcji komorniczej

Aukcja komornicza cechuje się zasadami, których licytujący musi przestrzegać, jeżeli zależy mu na zakupie danego dobra. Przede wszystkim w aukcji mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie – czyli takie, które ukończyły 18 lat. Dodatkowo każdy uczestniczący w licytacji zobowiązany jest do wniesienia opłaty, która wynosi 1/10 ceny przedmiotu. Cena ta zostaje wcześniej oszacowana przez komornika. Warto wspomnieć, iż opłata musi być wniesiona nie później niż dzień przed licytacją. Wpłacone pieniądze jednak „nie przepadają”, ponieważ w przypadku przegrania licytacji są one zwracane licytującym. Natomiast zwycięzca licytacji musi dopłacić jedynie resztę kwoty za wylicytowany przedmiot – czyli pozostałe 9/10 ceny. Z możliwości licytowania danej ruchomości bądź nieruchomości wyłączeni są dłużnik, komornik oraz osoby z nimi spokrewnione.

Przedmioty wystawiane na licytacji komorniczej

Na aukcji komorniczej znaleźć można różnego typu przedmioty, jednak najczęściej są to obiekty o większej wartości, które umożliwiają odzyskanie większej ilości pieniędzy.

Jednym z najczęściej licytowanych przedmiotów są pojazdy. Dotyczy to nie tylko samochodów osobowych, ale także pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych czy też motocykli oraz skuterów. Na licytacjach komorniczych można spotkać samochody w różnym wieku i w różnym stanie technicznym. Zainteresowany musi więc sam zweryfikować czy dany pojazd jest wart oszacowanej ceny oraz czy warto podjąć się jego licytacji.

Najczęściej obiektami licytacji są jednak domy, mieszkania lub budynki przemysłowe czy też magazynowe. Mają one bowiem największą wartość, a licytujący może nabyć całą lub ułamkową część prawa do danego obiektu.

Licytacje komornicze dotyczyć mogą również mniejszych obiektów ruchomych – takich jak elektronika, RTV i AGD czy też meble.