Istnieje wiele sytuacji, w których zwykłe metody odzyskania długów od dłużnika okazują się nieskuteczne. Zazwyczaj, aby odzyskać należność, stosuje się słowne prośby o zwrot pieniędzy, wezwania do zapłaty czy nawet groźby. Ostatecznym rozwiązaniem jest zwrócenie się do komornika, który pomoże wyegzekwować dług. Oczywiście trzeba spełnić szereg warunków, które są podstawą do rozpoczęcia sprawy. Zgłoszenie sprawy do egzekutora pomogło już wielu osobom odzyskać swoją własność.

Jak zgłosić się o pomoc do komornika?

Wielu osobom komornik sądowy kojarzy się z bezwzględnym egzekutorem, który zabiera dorobek życia innym. W rzeczywistości wykonawca tak naprawdę pomaga innym osobom odzyskać swoją należność, a dłużnikom pomaga pozbyć się długu. Niezbędnym dokumentem, bez którego komornik sądowy nie może rozpocząć swojej pracy, jest tytuł wykonawczy. Wyznacza on granicę egzekucji, które określają, kto może ubiegać się o pomoc komornika, a także przeciwko komu jest prowadzone postępowanie. 

Jedną z najbardziej popularnych spraw prowadzonych przez komornika jest postępowanie w sprawie odzyskania zaległych alimentów. W przypadku niepłacenia alimentów przez jedną ze stron można zwrócić się do egzekutora o pomoc. Warto zaznaczyć, że zanim komornik podejmie jakiekolwiek działania, sprawę najpierw próbuje rozwiązać sąd. Dopiero ta instytucja daje zielone światło na wszczęcie postępowania dla komornika. Z usług egzekutora korzystają także zewnętrzne firmy, takie jak banki. W przypadku niespłacania udzielonej pożyczki instytucja ma prawo odzyskać swoje pieniądze za pomocą sądu i komornika sądowego. Co prawda cała procedura składania wniosków może wydawać się skomplikowana i czasochłonna, jednak to najskuteczniejszy sposób na odzyskanie pieniędzy.