Komornik sądowy jest przez wiele osób zupełnie niesłusznie utożsamiany z windykatorem. Okazuje się jednak, że zakres obowiązków osób pełniących oba te zawody jest zgoła odmienny. Same profesje również zasadniczo się od siebie różnią. Tym bardziej warto nieco bliżej przyjrzeć się pracy komornika sądowego. Sprawdzić kto tak naprawdę może wykonywać ten zawód. I wreszcie dowiedzieć się, jaki jest zakres obowiązków wykonywanych przez komornika sądowego.

Kim właściwie jest komornik sądowy?

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym. Każdy komornik działa przy konkretnym sądzie rejonowym. Niemniej jednak postępowania egzekucyjne może prowadzić na terenie całego kraju. Komornik sądowy ma obowiązek realizacji orzeczenia sądu. Dlatego też nie może odmówić podjęcia egzekucji w konkretnej sprawie. Z drugiej strony wierzyciele mogą wybrać komornika z dowolnej części kraju. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedmiotem egzekucji jest nieruchomość.

Co istotne komornik sądowy przyjmuje wszystkich interesantów wyłącznie w kancelarii komorniczej. Może wykonywać swoje obowiązki zawodowe wyłącznie w dni robocze i w soboty w godzinach 7-21. Jak widzimy każdy aspekt pracy komornika sądowego jest ściśle regulowany przez przepisy prawa. Podobnie jest w przypadku warunków jakie musi spełnić kandydat na komornika sądowego.

Kto może zostać komornikiem sądowym?

Komornikiem sądowym może zostać osoba, która ukończyła 26 lat i jest obywatelem Polski. Ponadto musi ukończyć studia prawnicze lub administracyjne. Kandydat na komornika sądowego musi mieć także zaświadczenie o niekaralności. Nie może być również podejrzany o przestępstwa skarbowe lub przestępstwo ścigane z tzw. oskarżenia publicznego.

Ponadto przyszły komornik sądowy musi odbyć obowiązkową, 2-letnią aplikację komorniczą. Po jej zakończeniu przystępuje do egzaminu komorniczego. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu przyszły komornik powinien jeszcze odbyć 2-letni staż na stanowisku asesora komorniczego. Dopiero spełnienie tych wszystkich warunków umożliwia ubieganie się o pracę na stanowisku komornika.

Jakie są obowiązki komornika sądowego?

Podstawowym zadaniem komornika jest prowadzenie egzekucji sądowej. Egzekucja polega na dążeniu do ściągnięcia należności dla wierzyciela z majątku dłużnika. Warto jednak wiedzieć, że komornik może rozpocząć pracę dopiero w momencie, kiedy sąd wyda stosowny tytuł wykonawczy.

Aby doprowadzić do zajęcia majątku dłużnika komornik musi wypełnić kilka obowiązków. Dotyczą one:

  • Poszukiwania majątku dłużnika
  • Sporządzenia tzw. spisu stanu faktycznego majątku
  • Zabezpieczenia roszczeń
  • Wykonania egzekucji

Komornik sądowy jest uprawniony do wykonania dwóch rodzajów egzekucji sądowej – pieniężnej i niepieniężnej. Oprócz zajęcia świadczeń pieniężnych może także dokonać konfiskaty nieruchomości, elementów wyposażenia domu lub firmy, pojazdów mechanicznych, instrumentów finansowych, rachunków bankowych czy też przepływów finansowych związanych z otrzymywanym przez dłużnika wynagrodzeniem. W przypadku świadczeń niepieniężnych odbywa się licytacja komornicza, na której mogą one zostać sprzedane. Z uzyskanych w drodze licytacji środków będą zaspokajane roszczenia wierzyciela.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym. Nie możemy zlecić komornikowi wykonania postępowania egzekucyjnego jeśli nie mamy wyroku sądowego z tytułem wykonawczym. Warto o tym pamiętać chcąc odzyskać swoje należności właśnie tą drogą.