Po zajęciu majątku dłużnika komornik dąży do spieniężenia ruchomości i nieruchomości, do czego dochodzi w trakcie tzw. licytacji komorniczej. Jak procedura wygląda w praktyce i co należy wiedzieć zanim do niej przystąpimy?

Licytacje komornicze – kto może brać udział?

W licytacji komorniczej mogą brać udział osoby, które przekroczyły 18. rok życia i wpłaciły wadium w kwocie 10% ceny oszacowania. Jest to finansowe zabezpieczenie w sytuacji niewywiązania się z konieczności zapłaty za wylicytowaną ruchomość lub nieruchomość. Kto nie natomiast uczestniczyć w licytowaniu? Są to m.in. dłużnik i komornik oraz ich małżonkowie i dzieci, a także pracownik spisujący protokół i licytant.

Licytacje komornicze – ogłoszenie

Pierwszym etapem tej procedury jest określenie wartości danego przedmiotu, a następnie ustalenie terminu licytacji. W takim ogłoszeniu znajdują się również informacje takie jak:

  • – przedmiot i warunki licytacji,
  • – suma oszacowania i cena wywoławcza,
  • – termin i lokalizacja oglądania nieruchomości lub przedmiotów.

Tego typu ogłoszenia można znaleźć na stronie Krajowej Rady Komorniczej oraz w siedzibie sądu na 2 tygodnie przed terminem licytacji. Są także publikowane na stronie internetowej biura komornika, który jest odpowiedzialny za egzekucję. Umieszczamy je również na naszej witrynie.

Warunki wzięcia udziału w licytacji

Jak wspomniano wcześniej, poza pełnoletniością, niezbędne jest wpłacenie wadium. Jeśli dana osoba zwycięży w licytacji, cena za przedmiot będzie pomniejszona o jego wartość, zaś pozostałym osobom pieniądze będą zwrócone. Sama procedura licytacji prowadzona jest ustnie: najpierw podaje się cenę wywoławczą, po czym mogą zgłaszać się osoby chętne do zakupienia właśnie za tę kwotę. Kolejno cena jest podwyższana o najwyższą, zaoferowaną przez uczestników. Jeśli ta sama oferta zostanie zaproponowana trzykrotnie i nikt jej nie przebije, licytacja się zakończy.

Kiedy trzeba zapłacić należność za wygraną licytację?

Jeśli wartość wylicytowanego przedmiotu nie przekracza kwoty 500 zł, trzeba ją uiścić tuż po licytacji. Gdy jest ona wyższa, wymagana jest natychmiastowa zaplata w kwocie 1/5 ceny, resztę zaś należy zapłacić dokładnie do południa następnego dnia. W sytuacji nabycia nieruchomości, możliwy termin wynosi dwa tygodnie od dnia licytacji, choć data ta, za decyzją sądu, może zostać przedłużona o 30 dni.