Licytacje komornicze

Licytacje komornicze umożliwiają zakup ruchomości i nieruchomości dłużników zajętych przez komornika w celu odzyskania należności. W ramach licytacji mogą być sprzedawane domy, mieszkania, budynki przemysłowe, handlowe czy lokale usługowe. Często ich przedmiotem stają się pojazdy np. samochody osobowe, ciężarowe, różnego rodzaju maszyny i urządzenia. W formie licytacji komorniczych sprzedaje się również m.in. sprzęt AGD i RTV, meble i elementy wyposażenia.

Udział w licytacji komorniczej

Udział w licytacji komorniczej może wziąć każdy, kto ukończył 18 lat. Warunkiem przystąpienia do licytowania jest jednak wpłacenie wadium w wysokości 1/10 oszacowanej przez komornika ceny przedmiotu. Kwota powinna być przekazana na konto kancelarii komorniczej najpóźniej na dzień przed terminem licytacji lub wpłacona gotówką w kasie kancelarii. W przypadku, gdy licytujący wygra licytację, wpłacone pieniądze są zaliczane na poczet pełnej ceny. W przeciwnym razie są zwracane osobie, która przystępowała do licytacji, ale nie zaoferowała najwyższej ceny.

Przebieg licytacji komorniczej

Przebieg licytacji komorniczej jest w każdym przypadku taki sam, niezależnie od tego, co jest jej przedmiotem. Licytacja jest prowadzona publicznie, a osoby, które do niej przystępują po wpłacaniu wadium, oferują ceny wyższe od ceny wywoławczej. Cena wywoławcza w przypadku pierwszej licytacji jest ustalana na poziomie 3/4 oszacowanej wartości przedmiotu licytacji, a w przypadku drugiej wynosi 2/3 tej wartości. Minimalna kwota postąpienia, tj. suma, o którą musi być wyższa każda kolejna zgłaszana kwota, wynosi co najmniej 1% oszacowanej wartości. W sytuacji, gdy trzykrotnie nikt z licytujących nie zgłosi wyższej, komornik kończy licytację. Sędzia, który nadzoruje przebieg licytacji, wydaje w takim wypadku tzw. postanowienie o przyjęciu przybicia. Osoba, która wygrała licytację ma 2 tygodnie na zapłacenie różnicy między wpłaconym wadium w wylicytowaną ceną. Jeśli tego nie zrobi, wadium przepada, a przedmiot może być licytowany ponownie.

ruchomości
nieruchomości