temida

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 ze zm.) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zakres właściwości miejscowej dla egzekucji z nieruchomości Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Małgorzaty Kukuła obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim tj.:

OBSZAR DZIAŁANIA:

  • Gmina i Miasto Raszków
  • Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
  • Gmina Ostrów Wlkp
  • Miasto Ostrów Wlkp
  • Gmina Sieroszewice
  • Gmina i Miasto Odolanów
  • Gmina Przygodzice
  • Gmina Sośnie
mapka