Właściwość miejscowa Kancelarii Komorniczej Małgorzaty Kukuły

temida

Właściwość miejscowa Kancelarii Komorniczej Małgorzaty Kukuły to obszar właściwości Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. „Rewir komorniczy” Małgorzaty Kukuły obejmuje teren gminy i miasta Ostrów Wielkopolski, gminy i miasta Nowe Skalmierzyce, gminy i miasta Raszków, gminy i miasta Odolanów, a także tereny gmin Sieroszewice, Przygodzice oraz Sośnie.

Swobodny wybór komornika w sprawach niedotyczących nieruchomości

Osoba dochodząca swoich roszczeń ma prawo do swobodnego wyboru komornika w sprawach niedotyczących nieruchomości. Na mocy art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 ze zm.) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Sprawy komornicze związane z egzekucją z ruchomości, w tym m.in. samochodów, maszyn, urządzeń, różnego rodzaju wyposażenia, a także z rachunków bankowych, wynagrodzeń za pracę oraz świadczeń społecznych czy praw majątkowych mogą być prowadzone przez dowolnie wybraną kancelarię komorniczą.

Zakres właściwości miejscowej dla egzekucji z nieruchomości Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Małgorzaty Kukuła obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim tj.:

OBSZAR DZIAŁANIA:

  • Gmina i Miasto Raszków
  • Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
  • Gmina Ostrów Wlkp
  • Miasto Ostrów Wlkp
  • Gmina Sieroszewice
  • Gmina i Miasto Odolanów
  • Gmina Przygodzice
  • Gmina Sośnie
mapka